Mežu un cirsmu iepirkšana

SIA "Būvelementi" iepērk cirsmas Rīgas apkārtnē par izdevīgu cenu. Katram klientam pieejam individuāli, veicam cirsmas apskati un novērtēšanu.

Samaksa par cirsmu tiek veikta nedēļas laikā pēc pirkuma līguma parakstīšanas.

Cirsmas izstrādā pieredzējuši mežizstrādes meistari:

Nepieciešamie dokumenti, lai sagatavotu cirsmas cenas piedāvājumu:

  • ciršanas apliecinājuma kopija;
  • cirsmas novērtējums, dastlapas;
  • robežu plāns ar informāciju par izcērtamajiem nogabaliem;
  • Jūsu kontakttālrunis.

Dokumentus sūtiet uz e-pastu: buvelementi@inbox.lv

+371 26408359
+371 26317687